side_banner

Elisa tallerken

Elisa tallerken

ELISA-PLADE: I ELISA (Enzyme Linked Immuno-sorbent Assay) adsorberes antigener, antistoffer og andre biomolekyler på overfladen af ​​bæreren ved hjælp af en række forskellige mekanismer, herunder passiv adsorption gennem hydrofobe bindinger, hydrofile/ioniske bindinger, kovalent binding gennem indførelse af andre reaktive grupper såsom amino- og carbongrupper og overflademodifikation gennem hydrofil binding.Renheden, koncentrationen og forholdet mellem antigenet, antistoffet, mærket antistof eller antigen involveret i den immunologiske reaktion;bufferens type og koncentration og opløsningens ionstyrke, pH-værdien og reaktionstemperaturen og -tiden spiller en nøglerolle.Ydermere spiller overfladen af ​​polystyren, et fastfasemateriale, der anvendes som bærer, en vigtig rolle i adsorptionen af ​​antigener, antistoffer eller antigen-antistofkomplekser.